Кражбата остава най-разпространеното престъпление, сочи годишният отчет за 2014 година на Русенския районен съд. Общо 146 дела за откраднати вещи са гледали магистратите. 12 са грабежите, толкова са и измамите. Близо 30% от всички наказателни дела в Районния съд са свързани с кражби и отмъкване на чуждо имущество.
Двойно са намалели делата за отнемане на коли - от 12 за 2013-та те са паднали до 6 през изминалата година.
От всички предадени на съд 1154 или 98.7% са чули осъдителна присъда. От тях наказаните рецидивисти са 271. Едва 15 са били оправдани.
Леко се покачва броят на престъпленията, извършени от непълнолетни - 86 като за 2013-та са били 80.
Общо 2685 наказателни дела са приключени в Районния съд през изминалата година. Техният брой намалява спрямо предходните години с около 300 дела. 8266 пък са разглежданите граждански дела. Съпоставката с изминалите периоди показва, че и техният брой също намалява.