3854 наказателни производства са разследвани през миналата година. В това число влизат и останали за разследване наказателни дела от 2013 година. Средната натовареност на разследващите полицаи е била 87,6 досъдебни наказателни производства на реално работещ служител. Към 1 януари тази година в отдел „Досъдебно производство“ са останали 516 неприключени досъдебни производства от предходната 2014-а.
От тях досъдебните производства са 2968. 584 дела са срещу известен извършител и 2384 дела срещу неизвестен извършител. Разследващите полицаи са образували 776 производства, от които 204 досъдебни производства срещу известен извършител и 351 досъдебни производства срещу неизвестен извършител.