Парад на ретроавтомобили ще премине през русенските улици на 25 април. Това става ясно от документ, който ще бъде обсъден на предстоящото заседание на Общинския съвет. Документът се нарича „Основни насоки за дейността на фондация „Русе - град на свободния дух“ и по същество представя всички събития, които общинската фондация ще подкрепи през тази година. В „насоките“ са изброени в календарна последователност проектите на организации и институции, които спечелиха финансиране от „Русе - град на свободния дух“. Така става ясно, че през пролетта градът ще бъде домакин на четвъртия чеждународен китарен фестивал, сдружение „Приятели на музея“ ще работи по проекта „Приказки за Сексагинта Приста“, сдружение „Младежки глас“ ще запълни пространството на кея с улични изкуства, йога, тай чи, еко уъркшоп, кино на открито, каране на ролери и т.н. В този календарен план са включени традиционните Русенски карнавал и Грийн рок фест, вторите издания на фотоконкурса „Запази духа на Русе“ и на музикална академия „Алегра“, а също и първи национален фотографски форум. Като културни събития с устойчив ефект са посочени скулптурният симпозиум „121 премиери“ и Фестивалът на ледените фигури, които се проведоха миналата година за първи път.
Интересен момент е двукратното провеждане на конкурс за учители „Посланик на свободния дух“. Според записаното в „насоките“ той ще има две издания - едно за 24 май и друго за 1 ноември - Деня на будителите. Дали и защо тази иновативна идея ще дублира връчването на наградите „Русе“, което вече е десетилетна русенска традиция, засега не е ясно.
На сесията ще бъдат гласувани също и още две докладни, свързани с фондацията, председателствана от заместник-кмета Страхил Карапчански. Това са отчетът за дейностите през 2014 година и бюджетът за 2015 година. В отчета са изброени подкрепените 81 инициативи и се припомня, че през септември миналата година от управителния съвет са освободени Ива Чавдарова и Ралица Маринова и на тяхно място са избрани Ирена Петрова и Мария Георгиева.
Бюджетът на фондацията за 2015 година възлиза на 260 562 лева - 100 хиляди лева от общинска целева субсидия, преходен остатък от миналата година от 15 562 лева и 145 000 лева от частни дарения. Разходите са в същия размер - 260 562 лева. Предвидено е по перо „Човешки ресурси“ да бъдат похарчени 32 277 лева, за външни услуги - 13 000 лева, за комуникационна и рекламна кампания - 5000 лв. За командировки в страната и чужбина са заложени 6000 лв. С 204 285 лева ще бъдат подкрепени проекти и събития по фондовете „Местни инициативи“ и „Лицата на Русе“.
Интерес предизвиква съпоставка на сумата, обявена неотдавна от фондацията за подкрепа на проекти, и общия размер на разходите като финансиране. На 31 януари бе съобщено, че от заявените 84 проекта управителният съвет на фондацията е одобрил 28, като общо финансовата подкрепа за тях възлиза на 162 120 лева. В графата за разходи по двата фонда обаче е посочено числото 204 285 лева, което е с 42 165 лева повече от това, което ще получат клубове и формации. Вярно е, че Леденият фестивал и симпозиума на дървените фигури не фигурират сред одобрените проекти. Както и конкурсите за учители-посланици на свободния дух, ретроавтомобилите, първият фотографски форум. Дали за тях ще бъдат дадени 42-те хиляди лева? Но всичките тези пари едва ли ще покрият разноските само по атракцията с майсторите на леден карвинг. Тогава? Не че възникват някакви съмнения и подозрения, но понеже „свободният дух“ винаги се афишира и като „дух на прозрачност“, не би било зле всички детайли да бъдат ясни и открити. Както, например, щеше да бъде добре след като фондацията публикува пълния списък с одобрените проекти, да беше публикувала и списък с всички - да видят хората кои идеи не се спечелили одобрението на комисията.