Една от малкото точки, които бяха дебатирани на извънредно кратката сесия на Общинския съвет вчера, приключила за по-малко от три часа, беше планът за младежта. Проектът не срещна същия интерес по време на разглеждането му в постоянните комисии. Като прекалено европеиден го определи съветникът от ВМРО+Синята коалиция Искрен Веселинов и дори предрече неговата безрезултатност. Като причина за липсата от ефект той посочи твърде малкото заложена реална работа по преодоляване на проблемите на младите хора до 29-годишна възраст. Веселинов изпревари и предстоящото обсъждане на проектобюджета за 2013 година, като заяви, че в него трябва да се заложат средства за подпомагане на бременните студентки.
Пълната си подкрепа за плана дадоха съветниците от БСП Антон Данаилов, Пенчо Милков и Вергилия Грънчарова. Данаилов предложи да бъде изградена интернет платформа и да се създаде обществено-консултативен съвет, което беше прието от общинска администрация. Милков пък определи като основен проблем на младите хора в Русе безработицата и особено наследствената безработица, от която са засегнати цели квартали в града. Той изрази благодарност, че предложените от него мерки за въздействие по проблема са приети и заложени в плана.
План за младежта се приема за първи път в общините в България в резултат на законови разпоредби. Основни акценти в него са доброволчеството, неформалното образование и включването на младите хора в обществения живот и развитие на Русе.