През декември индексът на промишленото производство се повишава с 1,1% на месечна (сезонно изгладена) база и с 0,9% на годишна (календарно изгладена) база, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). През декември 2014 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 2,1%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1%, и в преработващата промишленост - с 1%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 11,4%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 8,6%, и производството на тютюневи изделия - със 7,3%. Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 26,1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 11,2%, и производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7,2%.
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6,8%, а спад е регистриран в добивната промишленост  с 15,3% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 3,1%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 53,9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 26,2%.