Необходимата инвестиция за газовия хъб е на стойност 2,2 млрд. евро.

Това стана ясно от презентацията на премиера Бойко Борисов по време на Срещата на високо равнище на Групата за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа.

Сред предимствата на България за изграждане на газов хъб, според презентацията на Борисов, е географското разположение на страната ни, което я определя като стратегически партньор, добре проектиранaта национална газопреносна мрежа, добре балансирана транзитна национална система с газохранилище; добив на нефт и газ в региона; ниско вътрешно потребление - свободен капацитет за транзит; прозрачни процедури за доставки и строителство на справедливи цени; дългосрочен и краткосрочен капацитет.

България ще ползва натрупания европейски опит по развитието на търговски платформи; "Единна система за управлението на газовите потоци", предварително съгласувана с Европейските газови партньори, се казва още в презентацията на Борисов.