Туристическият бранш от двете страни на река Дунав ще се събере за пореден път в Русе на 24 април, когато по инициатива на европейската мрежа Enterprise Europe Network към Бизнес Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия ще се проведе петото брокерско събитие CrossTour 2015. Форумът дава възможност на представители от туристическата и креативната индустрия да се срещнат лице в лице с потенциални партньори по време на предварително уговорени срещи и така да започнат бизнес сътрудничество помежду си. И тази година той ще се проведе в хотел „Рига“.
CrossTour 2015 за пореден път поставя акцент върху промотирането на Дунавския регион и разработването на съвместни туристически продукти за тази не толкова известна дестинация. Събитието е отворено за всички заинтересовани страни от туристическата и креативната индустрия. Всички фирми могат да се запишат за участие безплатно.