ГЕРБ ще внесат своите предложения за промени в Закона за енергетиката между първо и второ четене, които предвиждат отпадане на преференциалните цени за енергията от възобновяеми източници поради достигане на националната цел за енергия от ВЕИ.

Това коментира пред журналисти председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев.

Би следвало преференциалните цени да отпаднат за всички нови мощности от ВЕИ от датата на приемане на промените с изключение на новите мощности, работещи с животински отпадъци и торове.

Потенциалът за изграждане на подобни ВЕИ обаче така или иначе не е голям, обясни Добрев. Срокът за внасяне на предложения между двете четения изтича днес.
Основно промените в Закона за енергетиката са насочени към промяна на състава и избора на членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Добрев каза, че има предложения от други парламентарни групи ДКЕВР да се раздели на два отделни състава с два председателя, но че ГЕРБ стои зад идеята за увеличаване на състава на комисията и за разделянето на два състава, но с един председател.

По отношение на ситуацията в НЕК Добрев заяви, че е нужно краткосрочно да се свие дефицита, който е около 800 млн. лв. Дефицитът дори се увеличава, защото някои малки предприятия излизат на свободния пазар, регулираният още повече се свива и дупката в НЕК расте, обясни председателят на енергийната комисия.
Ето защо ГЕРБ ще предложи цялата сума от продажба на квоти въглеродни емисии, която се очаква да е около 250 млн. лв., да отива за покриване на дефицита в НЕК.

Законов текст ще казва, че средствата от емисии ще бъдат използвани само за това, уточни Добрев.
Сред предложенията ще е и въвеждане на измерване на топлинния товар във всяка когенерация, така че да се ограничи обемът на продаваната от тях електроенергия.

Добрев каза, че има случаи, в които когенерации продават много повече от одобрените от ДКЕВР часове електроенергия и повече отколкото е произведената от тях топлинна енергия.

По повод публикации в медии, че се обмисля разделяне на НЕК на четири отделни дружества с цел да се намали дефицитът, Добрев каза, че с него не са били обсъждани такива идеи. Според него трябва първо да стартира енергийната борса и да бъде изцяло либерализиран пазарът на енергия.