Търсачи на безработни ще бъдат връзка между безработни, неактивни младежи и бюрата по труда и частни посредници.

Това заяви на пресконференция директорът на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в Министерство на труда и социалната политика (МТСП) Елка Димитрова, предаде репортер на БГНЕС.

Димитрова поясни, че идеята на търсачите е да контактуват с младите хора, които по една или друга причина не са отишли в бюрата по труда и да ги информират за услугите за това как да си търсят работа. Търсещите безработни ще бъдат целогодишно заети по програма, която ще е в сила до 2017 г. Министерството ще изиска от кметовете да съдействат за помещения за срещи между двете страни, за да не се случва това само в бюрата по труда. Според Димитрова тази дейност е важна, защото България е на второ място след Италия по безработни млади хора в ЕС.

Димитрова представи акцентите в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2015 г., като тази година за него са предвидени 73 млн. лв. от държавния бюджет. Основните акценти в НПЗД са целево разпределяне на средства към най-слабо развитите региони, преодоляване на несъответствието между търсената и предлаганата работна сила, ускоряване на прехода от безработица към заетост и намаляване на неравнопоставеност на групите на пазара на труда. Тези цели са насочени главно към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50 г., продължително безработни, хора с увреждания, неактивните хора и безработните с ниска квалификация. Стратегическите приоритети на плана, от друга страна са свързани с подкрепа на икономическия растеж, благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, подпомагане на малки и средни предприятия, развитие на регионализацията и ограничаване на нелоялната конкуренция. Спад на безработицата и по региони с най-висока такава, по-добро обхващане на целевите групи и повишаване на ефекта от изпълнение на програмите пък са конкретните цели през 2015 г.

Димитрова констатира, че най-много са безработните във Видин, Враца, Монтана, Плевен, Русе, Шумен и Хасково. Там ще бъдат насочени и приоритетно средства по регионалните програми за заетост, които тази година са два пъти повече спрямо 2014 г.

Бяха представи и част от програмите, които социалното министерство ще изпълнява тази година за намаляване на безработицата. За Програмата за асистенти на хора с увреждания са предвидени 8,8 млн. лв. насочени към 2 700 лица на 5-часова заетост. По Програмата за обучение и заетост на хора с трайни увреждания са предвидени 6 млн.лв. за 1746 безработни лица. 3 млн. лв. за 550 заети е виждането за Проекта "Красива България".

Министерство на труда и социалната политика ще разработи и две програми, съвместно с Министерство на културата. Едната от тях е Програма "Мелпомена", за която се дават 1,06 млн. лв. за 200 заети в страната, като от тях 132 с висше образование и ще работят в 38 театъра в страната. Другата програма е национална програма "Клио", като по нея общините ще могат да кандидатстват, за да дават месторабота на хора в различни туристически обекти, като Самуиловата крепост, крепостта Баба Вида, Перперикон, Асенова крепост и много други. Финансирането за нея е в размер на 700 000 лв. за 213 лица, които ще бъдат заети за 6 месеца.

Социалното министерство пуска в сила и нова програма за обучение и заетост на продължително безработните лица. Целта й е активиране и повишаване на шансовете за заетост на продължително безработните, а заделените средства са 3,3 млн. лв. за 850 безработни. По програмата ще се провежда мотивационно обучение за търсене на работа в бюрата по труда и ще се оказва психологическа помощ, ако е нужно. 50 % от безработните по нея ще отидат в частния сектор, като субсидираната заетост за сектора е от 6 до 12 месеца.

Бяха представени и част от заплащанията по различни дейности и програми на министерството. 360 лв. е предвидената заплата за програмите за заетост от 1 януари 2015 г., а от 1 юли 2015 г.-става 380 лв.; 450 лв. ще плаща Калфин за наетите с висше образование, 500 лв. -за психолози и мениджъри по случай; 400 лв. ще взимат ромските медиатори със средно образование, а същите с висше образование ще получават с 50 лв. повече; 430 лв. са предвидени за младежите по програмата "Старт на кариерата" и "Активиране на неактивни лица".