Обществена поръчка за ремонт на общинските пътища Бъзън-Семерджиев-Ястребово, Николово-Долно Абланово-Просена, Червена вода-Николово и Русе-Мартен-Сандрово-р. Дунав обяви общината. Прогнозната стойност на поръчката е 297 644 лв. с ДДС, като най-скъп ще бъде ремонтът на първия пътен участък - 120 000 лв., за отсечката Червена вода-Николово са предвидени 61 944, а за останалите два пътни участъка ще бъдат заделени по 60 000 лв. Срокът за изпълнение е 3 месеца.
От кандидатите се изисква през последните 5 години да са извършили строителство, сходно или еднакво с предмета на поръчката, както и да разполагат с машини и технически съоръжения, специализирана техника, средства за комуникации и квалифициран технически персонал.
Критерият за възлагане е най-ниска цена. Срокът за получаване на офертите е до 12 часа на 11 февруари, а в 14 ч. на същия ден комисия ще ги разгледа.