Общината ще поиска от Министерството на регионалното развитие да придобие собствеността върху два имота на алея „Трепетлика“, които са под опеката на МВР, каза кметът Пламен Стоилов на заседание на комисията по култура към Общинския съвет вчера. Единственото предназначение на терените е жилищно, върху тях има построени три сгради, но към момента те се обитават без правно основание от бивши полицейски служители и самонастанили се. Имотите са предоставени за управление на МВР, но тъй като ведомството няма средства да ги стопанисва, общината иска собствеността, за да ги включи в списъка на общинско предприятие „Управление на общински имоти“. Жилищата не отговарят на съвременните изисквания и са в много лошо състояние.
Общината е задействала и процедурата по придобиване собствеността на Музея на транспорта, а от миналата година тече и процедурата за придобиване на собствеността върху бившата Сметна палата на ул. „Александровска“ 61.
На вчерашното заседание стана ясно, че в бюджета за 2015 г. са планирани 500 000 лв. резерв за ремонт на общински имоти, като те са предвидени за Семизовата къща и Клуба на дейците на културата, тъй като състоянието на сградите е много лошо. Проектите ще бъдат съгласувани с Националния институт по паметници на културата.