Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова ще се включи в Европейската парламентарна седмица на 3 и 4 февруари в Брюксел. Зам.-председателката на социалната комисия в Народното събрание ще участва в междупарламентарна среща относно циклите на Европейския семестър 2014 и 2015 г. На нея ще се обсъдят приоритетите за следващия цикъл въз основа на годишния обзор за растежа.
Ангелова ще се включи и в междупарламентарна конференция, организирана от Сейма на Република Латвия и от Европейския парламент, чийто акцент е новият план за инфраструктури на Европейския съюз, най-добрите практики при прилагане на фискалния пакт и социалното измерение на икономическия и паричен съюз.