Примка около врата си усетил русенец, решил да изтегли бърз кредит. Предколедно на 20 декември 2010 година, когато изгряха фирмите за лесни заеми, човекът взел от „Профи Кредит България“ ЕООД 1000 лева. Условията - да върне кредита за срок от 36 месеца при годишен лихвен процент 91.53, лихвен процент на ден 0.25 или общо задължение от 3007.17 лева. 
До февруари 2013 година човекът изплатил общо 25 месечни вноски и започнал да се интересува какво да направи, за да погаси предсрочно заема си. Когато отправил въпроса си към фирмата, оттам му заявили, че има дълг към тях, който според него е необосновано висок. При главница от 630 лева следвало да заплати лихва от 120 лева за предсрочно погасяване, както и че по сметката си е получил 688 лева револвинг по кредита, без да му е поискано съгласие и без да е желал тази сума. Затова и пуснал жалба в Комисията за защита на потребителите. След проверка от тяхна страна „Профи кредит“ били наказани с акт за 5000 лева, който обжалваха в съда.
Според мотивите на съда потребителят се е възползвал от правото си да погаси изцяло задължението си по договора за кредит, като е погасил главницата, лихвата за периода, през който е ползван заемът, и обезщетението на кредитора за предсрочно погасяване в размер на 0,5% от предсрочно погасената сума. Освен това писмено е уведомил кредитора, че желае да се възползва от правото си на предсрочно погасяване на кредита. Записал е, че иска да плати предварително задълженията си, кредиторът е приел плащането, но не като предсрочно погасяване с мотив, че не са изпълнени част от Общите условия. Човекът внесъл общо 2579.54 лева до 19 февруари 2013 година, като единствено няма данни за изплащане на 1% обезщетение за предсрочно погасяване, който е на нищожния размер от 2.99 лева.
Кредиторът не е намалил нито лихвата, нито срока на договора, като продължава да претендира остатъчно задължение и посочва винаги дълг в различен размер. Разпоредбата на закона е категорична - кредиторът е длъжен да приеме предсрочно погасяване на потребителския кредит, пише в мотивите си съдът. С тези действия фирмата е изразила отказ от приемане на предсрочно погасяване на главницата, за което е била предварително предупредена. Отделно и писмено е изразила несъгласие да приеме плащането и затова съдът прецени, че нарушението на „Профи кредит“ е правилно установено и наложено. И потвърди глобата от 5000 лева, но решението може да се обжалва пред още една инстанция.