Иван Хаджииванов е новият председател на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители. Милкана Македонска пък бе избрана за една от проверяващите в Комисията по професионална етика, които следят и контролират работата на канторите. Това стана по време на провелото се в София общо събрание, на което присъстваха всичките четирима частни съдебни изпълнители от Русенски район. Досега Хаджииванов бе част от Съвета на камарата, но нямаше право на трети мандат след изтичането на общо двата, които изкара в управителния орган.
167 са частните съдебни изпълнители на територията на страната, но се очаква техният брой да се повиши след приключване на обявените от Министерството на правосъдието конкурси за нови кантори. Предвижда се в Русе да заработят още трима съдебни изпълнители. През февруари предстои допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит.