11 071 русенци вече са се снабдили с Персонален идентификационен код (ПИК), с който да ползват онлайн услугите на данъчната администрация, съобщиха от регионалния офис на НАП. Показателно е, че за цялата 2012 г., когато започна издаването им, те са били едва 1883, а само за отминаващия януари тази година вече са издадени 1149. Процедурата е безплатна.
Голямата промяна от тази година е, че с ПИК вече може да се подаде онлайн и данъчната декларация. Освен това всеки може да провери в интернет върху каква сума е осигуряван от работодателя, да проследи какъв трудов договор е деклариран пред НАП и др. Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, като например удостоверение за липса на задължения, да проверят какви са задълженията им към бюджета, както и какви плащания са направили.
С кода всеки може да провери вноските, които агенцията е превела към универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извършва онлайн и е безплатна.