Оплаквания от русенци, чиито работодатели бавят служебните бележки за получените от тях доходи през миналата година, получават служителите на НАП, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. Тъй като фирмените счетоводства се бавят, те не могат да подадат годишните си данъчни декларации и да платят налозите си в срока за ползване на отстъпка от 5% до 10 февруари.
Това е индикация, че съответните работодатели не са изпълнили в срок задължението си за определяне на годишния размер на данъка по основно трудово правоотношение, който се включва в служебните бележки и заради това не са ги предоставили на служителите си, смятат данъчните. От офиса на НАП в Русе напомнят на фирмите, че очакващите ги санкции за неизвършване на т.нар. преизчисляване на годишна база са глоба до 500 лв., а при повторно нарушение до 1000 лв. Предстоят проверки за изпълнението на това изискване.
Гражданите трябва да изискват от счетоводствата на фирмите, в които работят, служебни бележки за придобитите от тях доходи и удържаните им данъци и осигуровки през 2012 г. Според чл. 45 от ЗДДФЛ, работодателите са задължени не по-късно от 31 януари да издадат такава бележка по образец, която да предоставят при поискване от лицата, на които са изплатили възнаграждения. Образци на документите могат да бъдат намерени в сайта на агенцията www.nap.bg.