Доц.д-р Галина Дякова, досега зам.-директор „Наука“ в Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, е новият ръководител на научното звено, научи „Утро“. Тя е назначена временно до провеждане на конкурс.
Доц.Галина Дякова е селекционер по лозата, продължител на традицията по създаване на най-добрите десертни сортове грозде в България. Тя се смята за достоен наследник на именития ни селекционер проф. д-р Иван Тодоров. Определена е да ръководи Института с единодушното решение на Селскостопанска академия и академичния състав на ИЗС.
Досегашният ръководител на ИЗС доц.д-р Димитрия Петкова е пенсионирана по нейно желание. По предложение на секцията по селекция Научният съвет обаче е гласувал продължаване на научната й работа с още една година. По нейно време през 2014 г. в ИЗС „Образцов чифлик“ се хабилитираха двама доценти и бяха зачислени в доктурантура трима главни асистенти, от които единият е пред защита.
През тази година ИЗС „Образцов чифлик“ ще празнува 110 години от създаването си и 150 години от началото на опитното дело в България. По този повод в института ще бъде проведена научна сесия с международно участие.
Историята на ИЗС „Образцов чифлик“ датира от далечната 1865 г., когато Митхад паша е определил мястото (Нумюне чифлик) за уникално за проучване на нови култури. Тук е създаден от проф. Иван Иванов сорта пшеница N 14, който е хранил България цели 40 години. Днес създадени в последните години нови сортове печелят позиции не само у нас, но и в чужбина.