Цената на земеделската земя в Община Ветово отбеляза повишение средно с 10-12% през 2014 г., показва анализът на „Русе ленд“. Според данните на специализираната в търговия и арендуване на земеделска земя компания, най-осезаемо е поскъпването в землищата на селата Писанец и Глоджево.
Специално в Писанец наблюдавахме силна конкуренция при покупките на ниви от едри инвеститори, арендатори и кооперации. Това доведе до сделки между 1100 и 1200 лв./дка, като дори дълго необработвани ниви се разработиха. В землището навлезе и една от най-големите фирми в бранша от Североизточна България, придобила стопанството на местен арендатор, казват от „Русе ленд“.
В Глоджево пък се наблюдава най-голям ръст в цената на земята - от 850-900 лв./дка в началото до 1050-1000 лв./дка в края на годината, т. е около 20%. Тук купувачи са предимно местните земеделски производители.
Традиционно високи остават цените в общинския център Ветово и в Смирненски - средно около 1000 лв./дка при доста по-малко на брой сделки. В тези региони се наблюдаваха осезаеми финансови проблеми при някои арендатори, като много от собствениците на земя не са получили полагащите им се наеми както за 2013, така и за 2014 г. Явлението е ново и води до преструктуриране на земеделския бизнес по места и до практическия фалит на някои по-малки арендатори, твърдят от „Русе ленд“.
Традиционно по-слабо се търгуват нивите в Кривня - по около 900 лв./дка. През 2014 г. рентата за община Ветово е 50 лв./дка. За следващата година анализаторите очакват засилване на тенденцията към окрупняване на стопанствата и повишаване на конкуренцията между земеделците.