Общината е направила официално искане Министерството на земеделието да прехвърли собствеността на язовир „Чифлишко езеро“ в Николово на областна администрация, а тя съответно на общината. Това е една от темите, които кметът Пламен Стоилов ще обсъди днес с министъра на земеделието Десислава Танева.
От четири години институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ и „Напоителни системи“ си прехвърлят язовира, разположен непосредствено под богаташкия квартал на Николово. И за двете институции стопанисването му е непосилно и никоя не го иска, а водоемът стои неподдържан и се заблатява. 
Нека да тръгне процедурата, лаконично отговори Стоилов на въпрос за срока, в който собствеността ще стане факт. Има много теми на разговор, но това ще бъде едната, каза той и уточни, че министърът не е по негова покана в Русе.
Язовирът е свързан каскадно с язовир Николово, необходимо е да се положат грижи и да бъде в съответствие с нормите на безопасност, обясни Стоилов и допълни, че има определени изисквания да се поддържат дигите, преливниците, но тези неща не са правени. Институтът „Образцов чифлик“ не е поддържал язовира, каза още кметът и допълни, че идеята е той да бъде включен в зоната за отдих на Лесопарка „Липник“. Стоилов уточни, че годишно за двата язовира - в Николово и Тетово, в бюджета на общината се заделят 10 000 лева.
Още през лятото общината поиска собствеността на язовира и изпрати писмо до тогавашния министър на земеделието Димитър Греков, като се аргументира с необходимостта от подобряване на експлоатационното му състояние. Обследването му през пролетта е показало, че положението му е плачевно. Заради смяната на кабинета казусът остана да бъде решен от сегашния министър на земеделието Десислава Танева.