Виктория ИВАНОВА
Община Иваново ще кандидатства по проект „Красива България“ за ремонт на общинска служба „Земеделие“ и читалище „Христо Ботев“. Максималната стойност за финансиране на един обект по мярката за подобряване на обществената среда в населените места е 300 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 50%.
Проектът предвижда в сградата, в която на втория етаж се помещава общинска служба „Земеделие“, да бъде ремонтиран първият етаж, за да може тя да се премести и така да се осигури лесен достъп на граждани в неравностойно положение до офиса й. А сградата на читалището ще бъде санирана, за да се подобри енергийната ефективност, и ще бъдат подменени плочките на прилежащото външно пространство.