След широкото оповестяване на обвиненията, които собствениците на жилища с ипотеки в бл.“Теодора“ отправиха към нотариус Албена Александрова, от Нотариалната камара на България излязоха с официално становище по казуса.
„Противопоставяме се на опитите да бъде публично оклеветявана и обвинявана в извършване на измама колегата Албена Александрова“, пишат в писмо до медиите от сдружението.
Повод да вземат страна в ситуацията стана нахлуването на ужилените хора в кантората на нотариуса в понеделник. Те обвиниха Александрова в мошеничество и участие в измама, тъй като изповядването на сделките с имотите в бл.“Теодора“ е станало пред нея. Според подлъганите хора тя е знаела, че апартаментите са с тежести, но им го е спестила. А сега банката си иска имотите, тъй като бизнесменът Явор Блъсков не е плащал вноските по ипотечния си кредит. От което страдат самите хора, които не са знаели реално какво купуват.
От камарата обясняват, че проверката за ипотеки на имоти става след изрично искане от страна на купувачите. А това, че не са поискали такава проверка, е причината да се сдобият с ипотекирани жилища.
„Задължение на нотариуса е да извърши проверка относно автентичността на представените пред него документи за самоличност, гражданското състояние на страните и да се убеди, че върху имота няма вписана възбрана по реда на Закона за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество. Не на последно място и да извърши необходимите действия по изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Заедно с тези императивно определени задължения на нотариуса, Законът за нотариусите и нотариалната дейност регламентира възможността страните по сделката по свое желание да възложат на нотариуса да извърши проверка относно съществуващи тежести върху прехвърляния имот, както и да ги консултира и набави за тях и други документи. При липса на такова изрично изразено от гражданина възлагане за нотариуса не съществува задължение да извърши тези така наречени от Закона „други“ действия. Ако купувачите по „проблемните“ сделки бяха се възползвали от изрично регламентираната в Закона за нотариусите и нотариалната дейност възможност да възложат на нотариуса извършването на относимите към съответната им сделка справки, в това число и за „тежести“, същите щяха да са напълно запознати с реалното състояние на закупувания от тях имот“, пишат от камарата на нотариусите.
Обясняват още, че всеки гражданин може да поиска справка дали даден имот има тежести в имотния регистър.