Пазарът на земеделска земя в община Сливо поле стартира доста предпазливо в началото на 2014 г. Купувачите изчакваха и оферираха по-ниско в сравнение с предходната година. Това доведе до първоначален спад в цените на нивите в някои землища като Кошарна, Черешово и Юделник, където сделки се сключваха средно по 900 лв./дка в първите месеци на 2014 г. Очакванията за по-продължителен спад обаче не се оправдаха и през втората половина на годината и в тези села беше премината психологическата граница от 1000 лв./дка. Това се казва в обзорен анализ за миналата годината на русенската фирма за покупка, продажба и арендуване на земеделска земя в Североизточна и Централна България „Русе ленд“.
В традиционно силните за търговия Бръшлен, Бабово и Сливо поле не са наблюдавани съществени колебания в цените. Малкото продавачи са успели след по-упорито изчакване да постигат високи продажни цени за своята земя - средно 1100 лв./дка, като за по-големи сделки и цената се покачва още по-нагоре. Като купувачи в района се изявяват както различни инвеститори, така и почти всички арендатори и кооперации.
Като цяло районът на община Сливо поле бе по-слабо засегнат от природните аномалии през годината, но малко преди жътвата в Бабово и Голямо Враново бури и наводнения също намалиха добивите на земеделските стопани. Повечето изплатиха рента около 55 лв./дка на собствениците на земя, но и тук все още имаме забавяне от някои кооперации. Прави впечатление разтварянето на ножицата между величината на рентата и цените на нивите в региона. За 2014 г. в повечето от землищата съотношението рента/цена на земята е около 4-4,5%, което намалява доходността за момента. Инвестициите в Община Сливо поле обаче са перспективни в дългосрочен план, поради голямата ликвидност и евентуалното предстоящо повишение на рентите.
Характерно за 2014 г. бе и приближаването в цените на земята в села като Голямо, Малко Враново и Кошарна към тези в най-търсените за покупка землища от региона, казват от „Русе ленд“.