Мтел и Виваком са двата оператора, кандидатствали да предоставят фиксирани телефонни услуги на общинската администрация в Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка за срок от една година. Това стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите.
Както „Утро“ писа, прогнозната стойност на поръчката е 40 000 лева. При оценяването най-голяма тежест - 80 точки ще има ценовото предложение, а техническите критерии ще носят само 20 точки. Решението на конкурсната комисия тепърва ще стане известно.