Мобилен оператор не успя да се отърве от 1000 лева глоба за това, че пуснал интернет на свой абонат без обаче той изобщо да го е искал. Нещо повече - в абонаментния му план тази услуга въобще отсъствала.
До санкцията на „Мобилтел“ ЕАД се стигнало, след като недоволният клиент се оплакал в Комисията за защита на потребителите. Причината - подписал договор с месечна такса от 2.90 лева, а впоследствие бил изненадан с генериран интернет трафик от 88 МВ на стойност 46 лева. 
Глобата за отчетения непоискан интернет бе обжалвана, но две съдебни инстанции я сметнаха за справедлива и окончателно я потвърдиха.