Имущество на стойнст 221 569 лева, придобито от престъпна дейност, ще бъде отнето от русенеца Венцислав Стоянов. Това е решението на последната инстанция - Върховния касационен съд.
Мъжът има две присъди - за това, че през 2003 година е притежавал незаконно оръжие и за контрабанда на цигари в големи количества в периода 2005-2006 г.
От Стоянов ще бъдат отнети незаконно придобитите близо 145 кв.м снек-бар, 5 гаража, мотор „Ямаха“, джип „Вранглер“, „Ауди А6“ и товарен автомобил.
Заради това, че няма данни Стоянов и семейството му да са получавали законни доходи между 1981 и 2006 година, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество поиска от Русенския окръжен съд да й разреши отнемане на имуществото в полза на държавата. Делото започна през януари 2007 година - преди точно 8 години. По време на процеса бяха направени експертизи, от които стана ясно, че приходите за проверявания период на Стоянов и семейство му са в размер на 567 минимални работни заплати, а разходите за закупуване на движимо и недвижимо имущество, многобройни задгранични пътувания, данъци, такси и издръжка на семейството многократно ги надвишават.
След 20 съдебни заседания, през февруари 2010 година, в крайна сметка казусът приключи на първа инстанция с решение имотите на русенеца да бъдат конфискувани. Последваха обаче обжалвания до последната инстанция, но окончателното решение вече е факт.