Клуб по роботика бе открит официално в Математическата гимназия „Баба Тонка“ вчера. Днес той събира учениците на извънкласна работа, но се надяваме, че не след дълго обучението по програмиране на роботи ще влезе в часовете по информатика, каза директорът на МГ Митко Кунчев. Стартът на проекта е финансиран с 10 839 лева, 8711 от тях са дадени от Училищното настоятелство, останалите са от бюджета на гимназията.
Председателят на настоятелството Наталия Кръстева, която е и зам.-кмет на Община Русе, връчи на главния учител по математика Боряна Куюмджиева 2 лаптопа, 2 мултимедийни проектора и един настолен компютър на стойност 4577 лева. Тези ценни подаръци са купени с пари от фонда „Възпитаници на МГ“, обясни Кръстева.
Няма друго русенско училище, което да прави толкова много събития, а за нас е важно нашите русенски деца да са най-добрите, каза кметът Пламен Стоилов. Той подчерта колко е полезно партньорството между МГ и Русенския университет, в частност в сферата на информационните технологии и роботиката. Върху това акцентира в приветствието си и зам.-ректорът на РУ проф.Михаил Илиев, който съобщи, че напролет отново ще се проведе състезание по роботика, но този път интерес към него проявяват и младежи от други градове.
Не е случайно, че това хубаво събитие ни събира именно в тази най-добра гимназия, която е и с най-голям прием, каза началникът на Регионалния инспекторат по образованието Димитър Райнов.
Членовете на клуба и тяхната ръководителка Донка Симеонова показаха на гостите как умело се справят с роботчетата, които щъкаха по лабиринти от зададени пътеки. Дейността ще се развива в две направления. Първото е конструиране и програмиране на роботи за състезания от типа следене на линия, мини сумо и роботи за решаване на различни видове лабиринти. Във второто направление учениците ще програмират роботи Lego Mindstorms NXT, като го правят с помощта на клуба по роботика към РУ.