Красимир Ениманев е новият председател на Русенска стопанска камара. Провелото се 13-о Общо отчетно-изборно събрание на сдружението избра 7-членен Управителен съвет, в който влизат още Ивелин Иванов, Даниела Петрова, Ивайло Пенев, Красимир Иванов, Илия Стоилов и Стилиян Станев.
Красимир Ениманев е експерт по инфраструктура и градоустройство, преподава индустриален инженеринг и регионално развитие във факултета по бизнес и мениджмънт на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Проф.Ениманев чете лекции в Технически университет в София, както и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Общото събрание на РСК определи целите и насоките пред организацията за следващия петгодишен период. В заседанието са участвали главният секретар на БСК Петър Денев и Атанас Бойков.