Инж.Теодорин Патриков да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Русе“ - това предложение ще внесе за обсъждане на предстоящото заседание на ОбС неговият председател Васил Пенчев. Идеята бе обсъдена в края на есента на последната сбирка на сдружението за възстановяване на храма „Всех Святих“. Инж.Патриков е вложил в строежа на новия храм много време, труд и лични средства, неговата строителна фирма е изградила много значими за Русе обекти, а самият той е известен с отзивчивостта си към нуждите на много организации, младежи, деца, възрастни хора, спортни клубове, се казва в предложението.