Точно 329 са блоковете в Русе, които отговарят на изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Те ще могат да кандидатстват за абсолютно безплатно саниране. Това са 282 панелни блока, 16 с пакетно-повдигнати плочи /ППП/ и 31 с едроплощен кофраж /ЕПК/. Изискванията към блоковете са в тях да се включат всички входове, независимо от техния брой. А всеки блок трябва да е съставен от минимум 36 апартамента.
За да бъдат включени в програмата и да кандидатстват за безплатно саниране, 67% от собствениците в блока трябва да вземат решение за създаване на сдружение. След това трябва да се подаде заявление за регистрация на сдружението на етажната собственост. Специфичното е, че независимо колко входа има блокът, сдружението трябва да е едно за целата сграда. А избран управителен съвет ще действа от името на всички собственици. След като сдружението получи Булстат, трябва да пусне заявление за саниране в Община Русе. Последната стъпка е одобрение на блока и отпускане на средства от Фонда за саниране.
Ако в блоковете се помещават магазини, заведения или търговски обекти, те няма да получат безплатно саниране, а ще трябва да платят обновяването на имота.
Засега това са единствените конкретни условия, които са ясни. Предстои до края на януари да бъдат уточнени подробности около кандидатстването, как ще бъдат отсявани кандидатите, какви са сроковете за подаване на документи и други детайли около процедурата.
Програмата е с бюджет 1 милиард лева за цялата страна. Първоначалните прогнозни сметки са, че за обновяването на един апартамент са необходими около 12 000 лева. Сметката показва, че за един от малките блокове с 36 апартамента ще са необходими близо половин милион лева. Което означава, че от безплатното саниране в национален мащаб се очаква да могат да се възползват около 1500 блока.
Община Русе призовава всички домоуправители да заявят с писмо желанието си за кандидатстване по програмата. От началото на годината 35 души са се интересували от националната програма, заяви началникът на общинския отдел „Управление на етажната собственост“ Кремена Оджакова. 
Тази програма ще се реализира отделно от придобилия популярност проект за енергийно обновяване на домовете с европейски средства. Там, освен че помощта идваше отвън, не покриваше всички разходи по санирането, а 75% от тях.