Набирането на кандидатки за бране на ягоди в Испания се удължава до 14 ч на 13 януари, вторник, съобщиха от Агенцията по заетостта. Търсят се жени между 20 и 42 години, с опит в селскостопанската работа при конкретните условия - обичайно високи температури. Необходимо е кандидатките да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали с тежкия физически труд, който се полага ежедневно.
Както е известно, кандидатките могат да подават документите си в бюрата по труда по местоживеене. Предвижда се интервюта с одобрените кандидатки да се проведат в седмицата между 19 и 23 януари /за областите Русе, Разград, Силистра и Търговище - в град Разград /, като се очаква те да бъдат уведомени за дата и час на интервюто след 14 януари т.г.
Подробна информация за конкретните изисквания на испанския работодател и по възникнали допълнителни въпроси желаещите да работят в Испания могат да получат във всяка дирекция „Бюро по труда“.