Продължава събирането на заявки за бране на ягоди във ферми в Испания, напомниха от Агенцията по заетостта. Оттам очакват българки на възраст от 20 до 40 години да се кандидатират за 600-те места за берачки. Офертата идва от провинция Уелва, като ягодовите плантации са в различни стопанства в Палос де ла Фронтера. Брутната заплата, която се предлага, е от 40,15 евро на ден, като след внасяне на здравни осигуровки и данък общ доход чисто се получават 38,70 евро на ден. В края на месеца се удържат и социалните осигуровки. Работното време е 6 часа и половина на ден при шестдневна работна седмица. Интервютата за подбор ще се проведат от 23 до 27 януари в различни градове в страната. Заявките се подават до 13 януари в бюрата по труда.