Ежемесечно да се отпуска сума в размер на не повече от 10% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, която да послужи за покриване на служебните разходи на съветниците. Това предложение на съветника от БСП Георги Георгиев ще бъде гласувано на предстоящата сесия на съвета във Ветово. Той предлага решението да влезе в сила от 1 януари тази година. Средства ще се изразходват за покриване на разноски като пътни, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания.
Предложението ми е въз основа на проведени разговори и обобщени размисли с всички съветници, които подкрепят тази идея, обясни за „Утро“ Георгиев.
Не подкрепям проекта в тази форма и с това съдържание, заяви за „Утро“ пък председателят на Общинския съвет Бюлент Гайтанов. Според него докладната записка не е издържана и ще има трудност с доказване на достоверността и осчетоводяването на направените разходи. Въпреки това Гайтанов смята, че предложението ще бъде прието от съветниците, но след това ще бъде върнато. Дори и според настоящия правилник съветниците имат право на покриване на разходи, свързани с тяхната дейност, от общинския бюджет, стига да успеят да докажат направеното от тях, обясни Гайтанов. И дори нямало ограничения в сумите. Според него с промяната, която Георгиев предлага, съветниците искат всеки месец да получават допълнително определена сума.
Подобен казус се развихри с пълна сила през последните седмици на 2012 година в Бяла, където съветниците приеха предложението да получават до 20% от заплатата на своя председател за покриване на разходи. Кметът Кольо Келерджиев обаче възропта и атакува това тяхно решение в съда, който се произнесе в негова полза. По тази причина Гайтанов се опасява за законосъобразността на предложението, което този път ще се разглежда във Ветово. Според него Георгиев е заимствал текста именно от колегите си в Бяла и други общини, в които са предлагани подобни решения. Вносителят на докладната обаче няма никакви притеснения  от атакуване на решението в съда.
Припомняме, че заплатите на съветниците бяха намалени по законов ред от 1 юли и възлизат на 30% от средната работна заплата в общинската администрация за изтеклото тримесечие.