Производител на нефтопродукти отнесе тежката санкция от 20 000 лева, защото попречил на Инспекцията по труда да си свърши работата. Глобата на силистренското дружество „Бросс холдинг“ бе потвърдена от Районния съд.
Проверката от русенските инспектори била инициирана след подаден анонимен сигнал от служител на фирмата, че му се нарушават трудовите права. През април контрольорка отишла на адреса на фирмата, но охранителят я разочаровал, че дружеството няма да работи до май. Инспекторката отново я посетила в средата на май. Тогава установила, че на същия адрес има регистрирано и друго дружество, а в „Бросс холдинг“ няма нито един нает работник. Затова пуснала призовка представител на фирмата да донесе в Инспекцията по труда документи за проверка. Човек от дружеството обаче се обадил по телефона, че не могат да предоставят изисканата документация, тъй като не могат да изпратят свой представител. След размяна на имейли отново се уговорили за среща в Инспекцията, но никой от фирмата не благоволил да отиде. Така дружеството се сдобило с глоба от 20 000 лева, която бе атакувана. Съдът обаче прецени, че санкцията е наложена съобразно всички закони и правила.