Удължават срока на конкурса за идеи как да се пребори агресията в училищата, който бе обявен от сдружение „Младежки глас“. Кампанията ще продължи до 15 януари - дотогава ученици от 8 до 12 клас от русенските училища могат да изпращат свои проектни предложения за отпор на насилието сред младежите. В конкурса могат да участват също преподаватели, училищни педагози, психолози, училищни съветници. Включването може да бъде както индивидуално, така и отборно.
Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на официалната страница на конкурса www.spriagresiata.tk и за тях ще се гласувано електронно. Идеите ще се видят и на Фейсбук страницата на конкурса на адрес:https://www.facebook.com/spriagresiata.
Награждаването ще бъде през февруари 2015 г. Класиралите се на първо място ще получат смартфон или таблет, осигурени от Студентския съвет към Русенския университет „Ангел Кънчев“, и едногодишни читателски карти от регионална библиотека „Любен Каравелов“. Награди ще има също от евродепутатката Мария Габриел, регионалното представителство на Комисията за защита от дискриминация в Русе и сдружението „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“. От БРТИМ обещават за всички ученици от спечелилите отбори екскурзия до местна забележителност и обучение в Академия за лидери, в резултат на което младите хора ще получат познания по застъпничество в училищна среда, комуникационни умения и др.
Повече информация за конкурса можете да намерите на адрес: www.spriagresiata.tk.