Проследяване на цялата бременност предлагат на своите пациентки специалистите от гинекологичния кабинет в Медицински център „Медика Експерт“ в сградата на Стоматологията на ул.“Николаевска“. Това се извършва от гинекологичния екип д-р Светла Христова и д-р Деян Велков след направление от личния лекар. Пътеката е покрита от Здравната каса.
„Често жените раждат над 30 години. Има случаи, когато това става дори над 40. Именно затова е важно бременността да бъде проследявана от специалист. Добре е да бъде направен ранен скрининг за хромозомно заболяване, като например Синдрома на Даун, което да покаже дали плодът има увреждане“, коментира д-р Деян Велков.