8844 са безработните, регистрирани през ноември в трите бюра по труда в Русенска област - в Русе, Бяла и Ветово. Според данните на Агенцията по заетостта броят на хората без препитание е с 41 по-малко от октомври. Освен хората в трудоспособна възраст, които нямат никаква работа, нова заетост търсят също и 592 човека, които очевидно по някаква причина не харесват сегашното си работно място, както и 474 пенсионери и 208 ученици и студенти.
Равнището на безработица за областта е 8,6% - толкова е било то и през октомври. В сравнение с ноември 2013 година обаче то е по ниско с 1,7 процентни пункта. Най-висок е делът на безработните в община Борово - 40,2% /623 души/, следват общините Ветово - с 39,3% /1597 човека/, Ценово - 30,5% /542 души/, Две могили - 23,7% /808 души/, Бяла - 19,6% /943 човека/, Сливо поле - 17,8% /605 души/, Иваново - 12,6% /364 души/. Най-малък е процентът за община Русе - той е 4,2%, макар че като бройка безработните тук са най-много: 3362 души.
През ноември постъпилите на работа регистрирани в бюрата по труда са 542, което е с 26 повече в сравнение със същия месец преди година.