През изминалата година броят на новосъздадените фирми в Русе и региона за пръв път от началото на кризата преди 6 години надвишава този на закритите. През цялата 2013-а Агенцията по вписванията регистрира по десетина нови търговски дружества всяка седмица, а само в първия работен ден на новата година новите фирми са 6, една от които на румънски гражданин.
Това е знак, че най-тежката част от тресавището на икономическата стагнация вероятно е изгазена. В подкрепа на този извод е и справката на „Утро“ за броя на изчезналите от икономическата карта на Русе и региона фирми през миналата година. 333 дружества са заличени от Търговския регистър от 1 януари до 31 декември и макар че цифрата изглежда доста внушително, броят на закритите фирми намалява значително спрямо предходната 2012 г., когато местният бизнес олекна с 487 търговски дружества.       
Пикът бе през 2011 г., когато в небитието отидоха 1546 русенски фирми, а през 2010 г. броят им бе малко под 1300. От началото на 2008 година прекратилите работа търговци в региона са 4330.
Че най-лошите години вероятно си отиват, говори и намаляващият брой фирми, които се намират в процедури по ликвидация и несъстоятелност. Повечето от тях са започнати преди 2-3 години и още не са приключили. Броят на търговските дружества в ликвидация е 188 и вече е ясно, че рано или късно те ще се присъединят към вече изчезналите. Процедурите на 81 от тях са стартирани през миналата година.
Любопитно е, че в този списък все още е „Тежко машиностроене“ АД, което се разпродава от години, но все още не е приключило процеса по ликвидация. През ноември срокът за това бе удължен с още 1 година до 31 декември 2014 г.
Още 96 фирми се намират в процедура по несъстоятелност. Някои от тях вероятно ще успеят да се спасят, след като се разплатят с кредиторите си. Други вече се разпродават и оцеляването им е почти невъзможно. В тази група попадат компании като „Изкуство“, „Русе Индъстри“, „Галус Импекс“, „Нормекс“, „Локомотивен и вагонен завод“, „Политекс“, „Престиж Сокс“, „Прециз Интер Холдинг“, „Приста“ и „Дунавия“, която е в несъстоятелност от рекордните 18 години.