Числата от 2-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 1, 36, 10, 41, 42, 16.

II теглене: 47, 42, 11, 13, 17, 23.

---------------------

6 от 42

I теглене: 20, 30, 3, 2, 21, 37.

---------------------

5 от 35

I теглене: 25, 8, 18, 7, 14.

II теглене: 3, 28, 18, 22, 33.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 1, 5.

Печеливши числа: 7, 7, 3.