„В никакъв случай не разглеждам спирането на автомобили в аварийна ситуация като спиране на паркинги. Местата за аварийно спиране може да са по цялото протежение на пътя от бензиностанция „Лукойл“ до моста на Бяла. Когато трябва да бъдат спрени няколко хиляди тира, в никакъв случай не означава, че трябва да ги паркираме“. Това каза на пресконференция вчера областният управител Стефко Бурджиев по повод конкретните мерки, които са взети на срещата с префекта на Гюргево Нина Кришу и службите, които имат отношение към нормалната работа на двата гранични пункта на Дунав мост и поддържането на самото съоръжение в зимни условия. Той е подчертал пред Кришу, че разполагаме с такива места, които са вписани в плановете за действия при екстремна зимна обстановка и могат да бъдат използвани затова. Освен почистването и нормалното ел. захранване на двата пункта, е обсъдена и логистичната подкрепа на тези места с подкрепителни пунктове, химически тоалетни, взаимодействие с БЧК за топла напитка, както и въпроси, свързани с охраната на превозните средства.
Бурджиев сподели, че го вълнува и въпросът за съществуването на паркинги със съответната охрана, с условия за почивка на шофьори и за почистане на автомобила, каквито има в Европа, но допълни, че се  изисква сериозно проучване. „Преди две седмици бях посетен от хора, които имат такава инициатива. Надявам се след Нова година да обсъдим проблема всеобхватно и да подходим сериозно, защото това е въпрос на интереси, на собственост, на законодателство. Без да обхванем проблема в неговата цялост, не бихме могли да стартираме с каквато и да е сериозна инициатива“, посочи областният управител и допълни, че няма да е леко, защото е въпрос на сериозни интереси.
По приоритетния проект за изграждането на естакада от бул. „България“ над кръговото пред Дунав мост в момента се прави кодификация, а след януари ще се търсят необходимите близо 11,2 млн. лв. Естакадата ще даде възможност след реконструкцията на кръговото по проекта за бул. „Тутракан“ то да бъде премостено и движещите се в посока от и за София по бул. „България“ да минават над кръговото.