През отоплителния период на годината - октомври-март поради използване на твърди горива за отопление в битовия сектор, въздухът в Русе е замърсен от един до два пъти над допустимите норми. Това казаха за „Утро“ от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и водите, като посочиха, че отчетените превишения са в средногодишен аспект.
През месец ноември тази година например са засечени 11 случая на замърсен над нормата въздух, като концентрацията на вредни вещества е била в рамките на 1 до 1.7 пъти над нормата. От началото на 2014 г. до вчера Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ е отчела общо 84 случая на превишена пределно допустимата норма за фини прахови частици, която е 50 микрограма на кубичен метър.
Най-уязвими от съдържанието на фини прахови частици в Русе са хората с хронични и белодробни заболявания и децата. За тях не е препоръчително да прекарват много време на открито, коментира шефката на Регионалната здравна инспекция Маргарита Николова.