На финалната права проектът „Енергийно обновяване на българските домове“ се отпуши. След около две години липса на интерес и нито един саниран блок в Русе, дни преди крайния срок за неговото приключване шест жилищни кооперации имат реален шанс да бъдат обновени с европейски средства.
Със сигурност санирането ще зарадва жителите в бл.“Родопи“ на ул.“Майор Узунов“ 22 и бл.“Щастие“ на ул.“Дондуков-Корсаков“. Собствениците им вече са подписали финансово споразумение с Министерството на регионалното развитие и се намират на етап проектиране на бъдещия ремонт.     
При тях процедурата се забави основно заради това, че чакаха да бъдат избрани фирми, които да се заемат с реалната работа. Две са всъщност обединенията от фирми-проектанти, които бяха избрани след проведени обществени поръчки. За Северен централен район, в който попада Русе, това са ДЗЗД „Матис - ВТ“ и обединение „Линк - Русе“. Строителните фирми пък са седем. Това са „ПСТ груп“ ЕАД, ДЗЗД „Жилсан“, „Планекс“ ООД, „НСК София“ ЕООД, ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“, „Валентин Петров 2004“ ООД и „Трейс - София“ АД.
Останалите четири жилищни сгради, които са на крачка от финализиране на чисто документалната процедура, са бл.“Волов“ на кръстовището на бул.“Христо Ботев“ и бул.“Цар Освободител“, бл.“Отец Паисий“ на бул.“Скобелев“, бл.“Максим Горки“ и кооперация на ул.“Алеко Константинов“ 12. Част от техните документи вече са изпратени до министерството, а за останалите се очаква заявленията им да бъдат пуснати до края на седмицата. Има и други блокове, които са с реален шанс за саниране с европари, но те все още не са подготвили своите документи. Това са основно протоколи от общото събрание на блока, документи за регистрирано сдружение на собствениците, както и индикативен бюджет, който се изготвя от регионалния проектен мениджър и показва прогнозните сметки за предстоящото енергийно обновяване.
Всички кандидати обаче трябва да знаят, че заявленията за финансовата помощ ще се приемат до 15 януари. Причината за това е, че крайния срок за приключване на същинската част на проекта, която включва строително-монтажните работи, е краят на октомври 2015 година.
От фирмата-проектен мениджър за Северен централен район обясниха за „Утро“, че се надяват през зимните месеци да бъде приключено с документалната част на всички шест блока и през пролетта да започне реалното строителство. Оттам уточниха още, че жилищните сгради, които са подали документи за саниране, са средно с по 8-10 апартамента, а бл.“Волов“ е най-големият. Част от кооперациите нямат да теглят кредити за финансиране на обновяването, но хората от „Волов“ ще платят санирането изцяло с кредит. Различни са и сумите, които собствениците ще трябва да заделят - в зависимост от големината и състоянието на своя апартамент и на самата сграда, както и спрямо обновяването, за което кандидатстват. В бл.“Родопи“ например санирането ще излезе средно между 2000 и 3000 лева на апартамент, а реално ремонтът без помощ от европейския проект би излязъл към 8000-12 000 лева.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта за цялата страна възлиза на 50 милиона лева. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ от 75% от стойността на бюджета за обновяване на блока.