Обявеното в несъстоятелност дружество „Русе индъстри“ АД дължи на „Корабостроителница Русе“ АД 272 300.33 лева. Близо 17 000 от сумата са начислени лихви, реши Окръжният съд. Почти 116 300 лева са наемите на сгради, които не са изплатени на Корабостроителницата. Над 72 000 лева пък е заемът, който не е погасен от „Русе индъстри“.
Освен всички задължения фирмата е осъдена да плати 300 лева разноски и 10 891 лева държавна такса. Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново.
„Русе индъстри“ бе подизпълнител на Корабостроителницата. Процедурата по обявяването му в несъстоятелност започна през пролетта.