Кметът Пламен Стоилов връчи наградата Студент на годината на 22-годишния Георги Господинов, който е възпитаник на Русенския университет. Георги получи грамота за отличен успех и трайни интереси и постижения в научноизследователската дейност, а в продължение на една година ще получава ежемесечна стипендия, осигурена от Община Русе. Студентът на годината има редица награди и отличия в сферата на електрониката и научноизследователската дейност.
Кметът подчерта, че четвъртокурсникът е пример за целенасоченост, самочувствие и ясна визия за бъдещето и допълни, че винаги може да разчита на пълната подкрепа от страна на Общината.