Договорите с двете фирми, които ще отговарят за зимното поддържане на входно-изходните магистрали и четвъртокласните пътища в община Русе през следващите четири години, вече са подписани.
Както „Утро“ писа, обществената поръчка бе обособена в две позиции, а единствените кандидати бяха  консорциум „Пътно поддържане-Русе“ и фирма „Берус“. Фирмите са познати и имат традиции в зимното поддържане на пътищата, като това бе тяхно задължение и до момента. Тъй като договорите им изтичаха на 7 декември, Общината обяви търг. Прогнозната стойност за зимното поддържане на входно-изходните магистрали е малко над 1,8 млн. лв., а за общинските пътища над 1,16 млн.лв. Тези суми са определени на база на реалните харчове през последните 3 години. За първи път в условията на поръчката нямаше изискване кандидатите да имат определен финансов обем за последните 3 години. От фирмата, която ще поддържа входно-изходните магистрали от републиканската пътна мрежа, се изискваше да има поне 26 правоспособни служители, а тази, която ще се грижи за общинските пътища - 34.