През октомври 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенска област са 645 хил. лв., или с 22.2% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Повишението идва най-вече от по-големите постъпления за хотелите с 3 и 4 звезди, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди приходите се покачват по-незначително.
В сравнение със същия месец на 2013 г. броят на потърсилите подслон в Русенско намалява с около 1200 души. По тази причина общият размер на приходите за този октомври е малко под миналогодишния.
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През октомври те са получили 279 хил. лева, от които 122 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са 10, възлизат на 171 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 73 хил. лева.
През октомври 2014 г. на територията на областта са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1560 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември, е 13 329, като от тях 3750 са от чужденци. В сравнение със октомври миналата година се наблюдава намаление на реализираните нощувки от български граждани, докато броят на отсядащите в Русе чужденци е значително увеличен.
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през октомври 2014 г. са 9222 и се увеличават спрямо предходния месец с близо 600.