Числата от 1-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 13, 18, 37, 21, 30, 34.

II теглене: 2, 42, 30, 19, 40, 22.

---------------------

6 от 42

I теглене: 18, 2, 20, 17, 12, 24.

---------------------

5 от 35

I теглене: 22, 8, 35, 13, 30.

II теглене: 20, 8, 22, 18, 35.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 8, 4.

Печеливши числа: 5, 0, 6.