Собственичка на апартамент в кв. „Възраждане“ получи отказ за узаконяване на допълнително изградена и остъклена тераса. Комисията по общинска собственост отхвърля молбата й бъде учредено право на пристрояване.
Още през 2003 година Румяна Нецова подала заявление до главния архитект за узаконяване на вече пристроената тераса към жилището й. Но и до ден-днешен процедурата не е приключила нито с узаконяване, нито с отказ, жалвала се жената. Тъй като Законът на устройство на територията бил нарушен, през 2010 година общинските инспектори дали становище за премахване на строежа като незаконен. Но на следващата година в отговор на искане на Нецова главният архитект издал виза за узаконяване, а пък Комисията по общинска собственост я одобрила. За да приключи процедурата по узаконяване обаче, било нужно да се учреди право на пристрояване. Затова жената написала ново искане до Общината през 2012 година, но ударила на камък, защото Комисията по общинска собственост отказала одобрение. Мотивът й бил, че правото на пристрояване се отнася за бъдещо строителство. На предстоящата сесия Общинският съвет трябва да потвърди отказа. Впоследствие той би могъл да се обжалва в съда.