Изключително ценен масив от документи получи русенското поделение на Държавен архив, съобщи началникът на институцията Стефка Маринова. От драматичен театър „Сава Огнянов“ предадоха за съхранение един цял период от развитието на русенската драма. Мястото на такива важни и определящи една епоха документи е именно в архива, каза драматургът на театъра Крум Гергицов. Програми на спектакли от 1950 година до 90-те, които са събирани грижливо от театрала Георги Донков, и от периода 2000-2014 година, актови книги за приходи от представления за няколко сезона в началото на 20 век, бюлетин за приходите от спектакли от 1932 до 1934 г. са вече притежание на ДА.
Специален интерес представлява една папка с малко известни снимки на патрона на театъра - Сава Огнянов, каза Гергицов. Тази папка е била използвана от дългогодишния драматург на театъра Василен Васев, която предал на Гергицов при работата му върху Летописа на ДТ „Сава Огнянов“. Любопитни сведения съдържа и картотеката на спектаклите в периода 1906-1960 г., съставена от Васил Мавродиев. Друг интригуващ елемент от биографията на театъра е един бележник със скици за декора и театрални наброски по спектакли от 20-те години на миналия век. За съжаление, в него няма подписано име като автор на скиците, но художественият почерк много напомня този на Борис Еспе, режисьора белоимигрант, който е бил и директор на русенския театър от 1922 до 1925 година, каза Крум Гергицов.