След като намали цената на тока за битови и стопански клиенти, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се хвана и с парното и реши „Топлофикация Русе“ да продава топлоенергията на домакинствата с 10,7% по-евтино или по 64,87 лв./МВтч без ДДС. Досега цената бе 72,66 лв./МВтч без ДДС. Още по-драстично е намалението за бизнеса. Фирмите ще плащат водната пара не по 109,17 лв./МВтч, а по 77,56 лв./МВтч, т.е. с 28,9% по-евтино. 
С 10 на сто е намалена и цената, по която „Топлофикация Русе“ ще продава електричество на НЕК.
Тези промени, приети в последните минути на последния работен ден на миналата година, водят до намаляване на приходите за русенската „Топлофикация“ с цели 8 млн. лева. Ако прогнозните продажби се реализират, тя ще получи не 57,5 млн. лева, както бе разчетено през юли 2013 г., а 49,6 млн. лева. Според експертите на ДКЕВР тази внушителна разлика трябва да се компенсира с по-ниската цена на изгаряните в ТЕЦ Изток въглища. Досега регулаторът признаваше цена от 193,43 лв./тон при калоричност 6000 ккал/кг. Занапред разходите за гориво са фиксирани на 146,61 лв./тон при същата калоричност.
От миналата година „Топлофикация Русе“ замени скъпите, но с ниско съдържание на сяра руски въглища с по-евтини български. Последните обаче трябва да се филтрират при изгарянето, което предполага допълнителни разходи. Не е ясно как с намалените приходи дружеството ще успее да изпълнява инвестиционната си програма, която за тази и следващата година предвижда разходи за 25 млн. лева. Вчера „Утро“ потърси за коментар директора на „Топлофикация Русе“ Георги Недев, но той се оказа в отпуск и не вдигаше мобилния си телефон.
Решението на ДКЕВР от 30 декември за новите цени на тока и парното подлежи на обжалване във Върховния административен съд в 14-дневен срок.