Борислава Братоева е новият шеф на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе. Вчера тя официално встъпи в длъжност със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, а областният управител Стефко Бурджиев и неговият заместник Станимир Станчев я представиха пред колектива на дирекцията.
Борислава Братоева заема мястото на досегашния директор Левент Исмаилов. От август 1999 тя работи в Община Русе като старши юрисконсулт, шеф на отдел „Общинска собственост“, а до момента бе началник на отдел „Общински имоти“.